cz en
Pavel Kudelásek

Pavel Kudelásek je absolventem Pražské konzervatoře v houslové třídě prof. Jaroslava Foltýna a Akademie múzických umění ve třídě Prof. Antonína Moravce. Studium si doplnil u prof. Kato Havas. Po skončení studií stál u zrodu houslového oddělení Konzervatoře v Českých Budějovicích. V roce 1993 se stal profesorem houslové hry na Pražské konzervatoři, kde působí s vynikajícími výsledky dodnes. Věnuje se sólové a komorní hře, byl členem řady významných souborů (Český komorní orchestr, Dvořákovo kvarteto, Pro Arte Antiqua), spolupracoval s Českým nonetem. Momentálně působí vedle Escualo Quintetu jako primárius kvarteta Apollon. Nahrává pro Český rozhlas a pro Českou televizi. Spektrum jeho hudebních aktivit doplňuje oblast kompozice, kde se po studiu na pražské AMU u prof. Dr. Karla Risingera výrazněji projevil ve skladbách houslových (Archaická suita, Kaleidoscope), duchovních (Missa sine nomine, Žalmové zpěvy, Requiem) a komorních (Miniquartet).
Roku 2006 mu byla za propagaci české hudby udělena Masarykovou akademií umění cena Rudolfa II.